stavebný dozor

Podmienky vstupu

Autorské práva MUSEUM VINORUM Pezinok 2009, webmaster: webmaster@pvp.sk, www.cooperation.sk

O NÁSO_nas.htmlshapeimage_8_link_0
ZOZNAM VINÁROVZoznam_vinarov_2020.htmlshapeimage_9_link_0
REZERVÁCIERezervacie.htmlshapeimage_10_link_0
KONTAKTKontakt.htmlshapeimage_11_link_0
PARTNERIPartneri.htmlshapeimage_12_link_0

Obsah stránky, prístupnosť stránky

Informácie použité a zverejnené na stránkach MUSEUM VINORUM, sú slobodným vyjadrením názoru. Informácie nie sú návodom ani pracovným postupom smerujúcim k rozhodnutiu alebo uzavretiu obchodu, tieto stránky neposkytujú stavebné, účtovné, daňové, právne a iné poradenstvo.


Prevádzkovateľ stránky www.pvp.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť obsah a obmedziť prístup.


MUSEUM VINORUM nezodpovedá za obsah stránok partnerských spoločností.

Prehliadaním týchto stránok používateľ súhlasí a rozumie podmienkam vstupu.


Vylúčenie zodpovednosti

Používateľ pristupujúci na stránky si je vedomý, že stránky používa na vlastné riziko. MUSEUM VINORUM nenesie zodpovednosť a záruku za aktuálnosť a správnosť poskytovaných informácií. MUSEUM VINORUM nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené používaním, prehliadaním a nefunkčnosťou stránok.


Autorské práva

Materiály zo stránky www.pvp.sk nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádz-kovateľa stránky, akýmkoľvek spôsobom použité a rozširované.

Podmienky vstupu        Partneri        Odporúčané linky     O nás        PVP 2012     PVP 2011    Zoznam    Rezervácie    Kontakt

PVP 2020PVP_2010.htmlshapeimage_18_link_0